top of page
לווי לגיל השלישי

 לווי ותמיכה בגיל השלישי כעובד סוציאלי 

להקשיב לסיפור חייו של אדם, להצטרף למסעו, להחזיק עמו רגעים מאושרים ומורכבים, זו אומנות ושליחות. סרט החיים הוא אמצעי להעצמת האדם, ולעיתים הקשר יכול להמשיך מעבר לתיעוד, כקשר טיפולי מעצים.

 

כעובד סוציאלי לגיל השלישי, עבדתי מספר שנים בדיור המוגן 'אחוזת בית הכרם' בי"ם, ומספר שנים באשפוז והוספיס בית 'צבר'. זכיתי ללוות וותיקים 'צעירים' ומעל גיל 100, בכל אתגרי ושלבי 'גיל החכמה', בבריאות איתנה, במחלה וירידת זכרון,

וכמובן גם ממש בסוף החיים.

הקשר, ההצטרפות והקשב הם הכלים המנחים אותי בחיבור לאדם, בתיעודו ובכלל. לעיתים לאחר הקשבה עמוקה לסיפורו של האדם, ניתן לגעת ולעבד חלקים נוספים, ללוות אתגרי חיים ולתמוך במציאת כוחות. 

 

הליווי בבית האדם, בקליניקה, בזום או בטלפון

 

bottom of page