top of page

סרטי חיים לדוגמא

  תיעוד בוידאו -  סיפור חיים של הגיל השלישי
פסיפס חיים מצולם - מתנה ערכית בין דורית

שושנה אטיאס - סיפור חיים
01:12:53
עמי הלוי - סרט חיים (איכות קולנועית)
53:44
תיעוד בצילום ביתי: אסתר תשבי  - סיפור חיים
48:16
דקה ממני ודקה מלקוחה מרוצה
02:42
דקה של המלצה מהמשפחה לאחר תיעוד סבא עמי
01:08
סרטון תדמית - דקה שמספרת הכל
01:35
סרטון תדמית - דקה שמספרת הכל
01:35
קבוצת תיעוד ספורי חיים מטה יהודה2
06:33
קבוצת תיעוד מטה יהודה 1
07:18
תקציר של סוגי התיעוד
00:32
דוגמה קצרה ושקטה לסוגי תיעוד
00:31
יואב ארנוני
01:18
תיעוד סיפור החיים בזום - תקציר
04:25
יום הולדת 70 לבית נקופה - סרט קהילה
23:19
bottom of page