סרטי חיים לדוגמא

  תיעוד בוידאו -  סיפור חיים של הגיל השלישי
פסיפס חיים מצולם - מתנה ערכית בין דורית