top of page

תיעוד בקהילה: קבוצות מלכדות, סרטי קהילה וישוב, העצמת בודדים

 אדם שתיעד את סיפורו והעביר את מורשתו, שלם יותר עם חייו. קהילת וותיקים שיצרה קשב לסיפור החברים, תעמיק ותתקרב. סרט החיים הוא אמצעי לשלמות פנימית, קרבה בינאישית ומורשת בינדורית מלכדת, וזו שליחותי. 
 

להיכרות אשמח להגיע להרצאה: "סיפור החיים כמשאב חוסן ומשמעות בגיל השלישי"

בהרצאה אינטראקטיבית המפעילה את הקהל, נדבר על מהו חוסן בגיל המבוגר, וכיצד אפשר לחזור אל סיפורי החיים ולמצוא בהם משמעות וכוחות, כמשאב שתמיד מלווה אותנו. ההרצאה מלווה במצגת, קטעי וידאו, דוגמאות ושיח.

הסרט של חיי - סדנה קבוצתית לתיעוד סיפור החיים בווידאו

בתהליך מעצים ומלכד נגבש את סיפורו של כל משתתף ונתעדו בסרט.  מדובר בחוויה אישית וקבוצתית שמטרתה העמקת קשרים בין וותיקי הקהילה והעצמת האדם פנימה.  בסופו של תהליך, יוצא כל משתתף עם סרט על חייו לצפיה עם הנכדים, ועם סרטון מזכרת מחברים חדשים - ישנים.

צפו במה אומרים המשתתפים לסיכום בסרטוני המזכרת מהקבוצות השונות כאן ובדף דוגמאות.

תיעוד ניצולי שואה בווידאו - בודדים בבית או בקבוצה משולבת בקהילה

במיוחד בתקופה זו, הבדידות של הוותיקים כואבת לכולנו. קשב מעצים ותיעוד סיפורו של אדם מהווים כלי לחיבורו מחדש לקהילה ולמשפחה.  עבור חולים, חלשים ובודדים - זו מתנה בעלת ערך רב. 

צפו בדוגמה לתיעוד קבוצתי המשלב ניצולי שואה ותיקים מתפוצות עמנו, ובתיעוד בבית אדם כאמצעי צמצום בידוד, העצמה אישית וחיבור למשפחה ולקהילה.

פסיפס מקום  - סרט תיעוד בינדורי בקהילה

סרט הקמת המקום מעיני וותיקיו: תהליך קבוצתי עם ותיקי הישוב (ובמידת הרצון עם הנוער) להפקת סרט סיפור ההקמה מאז ועד ימינו, בשילוב הדורות הבאים, קטעי ארכיון ותמונות. דרך ייחודית ומעצימה לכבד את המקימים ומורשתם ולחבר ישן לחדש.

כוכב היום - תיעוד אישי בוידאו עם הקהל המשמעותי לאדם

צילום ראיון אישי של כ 45 דקות בצירוף קליפ מזכרת למועדון.

תיעוד במועדון יום, בית אבות או ישוב: ראיון מובנה של 45 דקות עם הקהל המשמעותי לאדם

בין לקוחותינו

bottom of page